WEBLAB
SYSTEM INFORMACJI DIAGNOSTYCZNEJ
Powrót do listy
ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMACYJNY DO ANALIZ LABORATORYJNYCH
System WEBLAB jest efektem ponad trzydziestoletniej działalności TESI w tworzeniu systemów informatycznych do zarządzania Laboratoriami Analiz Klinicznych i Mikrobiologiczno-Chemicznych.

WEBLAB jest oparty na architekturze natywnej dla sieci Web i wykorzystuje standardową relacyjną bazę danych SQL.

Jest to system otwarty, przeznaczony do wymiany danych i integracji z innymi systemami informatycznymi (wydziałami, CUP, itp.), W którym użytkownik może importować, eksportować dane, budować własne formularze lub własne raporty.

Architektura WEBLAB zapewnia szeroki zakres konfiguracji „dostosowanych” do potrzeb wszelkich analiz laboratoryjnych zarówno publicznych, jak i prywatnych.

WEBLAB zarządza laboratorium, zapewniając pełną kontrolę i identyfikowalność procesów analitycznych zgodnie z „najpopularniejszymi międzynarodowymi standardami” (ISO, CPA, NCCLS, CAP itp.).
Via privata Oslavia, 17 - 20134 Milano - ITALIA - P.IVA: 06083270154