TELEPATHOX
SYSTEM INFORMACJI DIAGNOSTYCZNEJ
Powrót do listy
SYSTEM TELEPATOLOGICZNY DLA USŁUG ANATOMII PATOLOGICZNEJ
Moduł PATHOX do telepatologii:
- Doradztwo off-line
- Doradztwo on-line
- Zdalne badanie śródoperacyjne
- Przegląd spraw dotyczących spotkań multidyscyplinarnych.

TELEPATHOX zapewnia w czasie rzeczywistym postęp prac:
- Listy prac konsultingowych
- Listy oczekujących konsultantów sporządzone przez konsultanta
- Spóźnione listy konsultacyjne

TELEPATHOX zapewnia raporty i statystyki:
- Konsultacje wykonywane dla patologów
- Czasy raportowania dla patologów
- Statystyki zgodności diagnozy

TELEPATHOX może być dostarczony:
- Jako dodatkowy moduł PATHOX
- W konfiguracji samodzielnej (ewentualnie zintegrowanej z LIS klienta)
Via privata Oslavia, 17 - 20134 Milano - ITALIA - P.IVA: 06083270154