MICROPATHOX
SYSTEM INFORMACJI DIAGNOSTYCZNEJ
Powrót do listy
SYSTEM TELEPATOLOGII DO REALIZACJI ZDALNYCH BADAŃ MIKROSKOPOWYCH W CZASIE RZECZYWISTYM
MicroPATHOX umożliwia patologowi wykonywanie badań mikroskopowych w TelePatology za pomocą mikroskopu ze zdalnym sterowaniem, który przesyła strumień wideo na żywo w czasie rzeczywistym za pośrednictwem portalu internetowego.

MicroPATHOX składa się z:
- Zmotoryzowany mikroskop pola świetlnego do anatomii patologicznej najnowszej generacji, wyposażony w kamerę HD o wysokiej rozdzielczości.
- Stanowisko do sterowania mikroskopem.
- Portal internetowy TelePathox.

Obszary zastosowań:
- Zdalne badanie śródoperacyjne
- Doradztwo i druga opinia
- Spotkanie multidyscyplinarne
- Dydaktyka
Via privata Oslavia, 17 - 20134 Milano - ITALIA - P.IVA: 06083270154