RISK MANAGEMENT

Obecnie temat ryzyka klinicznego, definiowanego jako prawdopodobieństwo, że pacjent jest ofiarą zdarzenia niepożądanego, jest ważnym tematem do podjęcia w różnych sektorach zdrowia.

Ryzyko kliniczne można ograniczyć poprzez inicjatywy Zarządzania Ryzykiem realizowane na różnych poziomach (majątek indywidualny, korporacyjny, regionalny lub krajowy), które zapewniają strategie pracy z udziałem wielu osób działających w dziedzinie zdrowia.

Zarządzanie ryzykiem w ochronie zdrowia to złożony zestaw różnych działań podejmowanych w celu poprawy jakości usług zdrowotnych i zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów.

ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI, MONITOROWANIE I ŚLEDZENIE PROCESU STERYLIZACJI, DEZYNFEKCJI I CZYSZCZENIA WYROBÓW MEDYCZNYCH

CLEAN TRACK umożliwia identyfikację wyrobów medycznych za pomocą transponderów w celu zapewnienia szybkiej i bezpiecznej wymiany danych.

Integruje się z zarządzaniem systemem i zadaniami diagnostycznymi oraz umożliwia:

• Weryfikacja stanu dezynfekcji urządzenia w czasie rzeczywistym przed użyciem na pacjencie
• Rejestracja danych dotyczących używanych urządzeń
• Drukowanie danych dotyczących stosowanych urządzeń i procesów dezynfekcji

SYSTEM MONITOROWANIA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH

TESI SIO to ekspercki system kontroli zakażeń szpitalnych poprzez analizę statystyczną wyników badań mikrobiologicznych, zawartych w bazie WEBLAB.

Obejmuje następujące funkcje:

• Analiza systemu i filtrowanie danych
• Moduł przetwarzania statystycznego
• Moduł do tworzenia własnych raportów

TESI SIO umożliwia również:

• Eksport danych w standardowych formatach (Excel, itp.), Aby umożliwić użytkownikowi indywidualne                    przetwarzanie
• Identyfikacja zdarzeń alarmowych, aby umożliwić kontrolę zakażeń szpitalnych poprzez wykrywanie i raportowanie w czasie rzeczywistym
• Ustawianie parametrów do identyfikacji zdarzeń wartowniczych i związanych z nimi list powiadomień
• Identyfikacja, raportowanie i archiwizacja zdarzeń wartowniczych
• Raporty i statystyki dotyczące zdarzeń wartowniczych
• Archiwum zdarzeń wartowniczych konsultacji

SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA I IDENTYFIKOWALNOŚCI TRANSFUZJI

TETRA spełnia wymagania:

• Bezpieczeństwo w identyfikacji pacjenta, probówek do pobierania i jednostek do transfuzji.
• Możliwość śledzenia wykonanych procedur i całego przepływu operacyjnego.

Jest to mobilny system do bezpiecznego zarządzania przy łóżku pacjenta oraz pobierania próbek i transfuzji krwi poprzez analizę wszystkich procesów:

-Identyfikacja pacjenta i włączenie wymaganej krwi
-Kontrola próbki krwi
- Jednostka przydziału
- Ładowanie transfuzji danych
- Transfuzja kontrolna
- Rejestracja transfuzji

SYSTEMY INFORMACYJNE W ZARZĄDZANIU SYSTEMEM JAKOŚCI OCHRONY ZDROWIA

ISOLABWEB automatyzuje przygotowanie, utrzymanie i dystrybucję kontrolowanej dokumentacji oraz wszelkie inne czynności niezbędne do tworzenia i zarządzania Systemem Jakości na różnych poziomach: Jednostki Operacyjnej, Działowej i Korporacyjnej.

Dzięki ISOLAB cała załoga daje znaczną oszczędność czasu, liderzy Systemu Jakości dysponują szerokim wachlarzem narzędzi do kontroli i monitorowania procesów.

ISOLABWEB umożliwia zarządzanie Systemem Jakości jest certyfikowany zgodnie z normami i akredytacją dobrowolnie wybraną przez poszczególne struktury zdrowotne (ISO 9000, VISION 2000, CAP, CPA, NCCLS, itp.), Które zgodnie z wymaganiami określonymi przez normy krajowe oraz akredytację regionalną .

ISOLABWEB zezwala na:

• Automatyzacje powtarzalnych operacji
• Integracje i standaryzacje informacji
• Łatwy dostęp dzięki otwartej bazie danych z dostępem do danych
• Zarządzanie i kontrole stanu systemu jakości w czasie rzeczywistym
• Statystyki dotyczące wskaźników systemu jakości
• Zmniejszenie kosztów i czasu wdrożenia systemu jakości

MOBILNY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA I IDENTYFIKOWALNOŚCI DZIAŁAŃ PRZY ŁÓŻKU PACJENTA

TESI ID to mobilny system wywodzący się z produktu TETRA, dedykowany do monitorowania bezpieczeństwa transfuzji krwi i mający na celu zarządzanie wszystkimi zabezpieczeniami przy łóżku:

- Transfuzje krwi (TETRA)
- Próbki do badań laboratoryjnych
- Podawanie leków
- Administrowanie posiłkami
- Wszelkie sytuacje, które wymagają pozytywnej identyfikacji i zarządzania przepływem pracy i / lub pozyskania odpowiednich danych pacjenta:
Oddział ratunkowy, chirurgia, położnictwo, …………

Korzystanie z TESI ID znacznie zmniejszy ryzyko kliniczne, zapewniając, że:

• Identyfikacja bezpieczeństwa pacjenta i przedmiotów z nim związanych: jednostki krwi, próbki biologiczne, leki itp.
• Pełna identyfikowalność wykonywanych procedur.